bEDUin 49. týden

Co přinesl týden 22.-28.11.2010

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

  • Amnesty International upozorňuje na skutečnost, že české úřady po třech letech od rozsudku Evropského soudu pro lidská práva neprokročily v potlačení rasové segregace a odděleného a nerovného vzdělávání. Během úřadu ministra školství, Josefa Dobeše, naopak došlo k pozastavení „Národního akčního plánu“ a k odkladu projednávání dvou důležitých vyhlášek, které měly odstranit některé překážky bránící romským dětem v přístupu ke vzdělávání ve standardních školách. ESLP bude na začátku prosince prověřovat, jak ČR pokračuje v naplňování jeho verdiktu.

  • V poslední době se množí upozornění na nekoncepční kroky MŠMT. Jedním z nich je otevřený dopis autorů strategie pro udržitelný rozvoj, EDUin o.p.s. v tiskové zprávě upozorňuje na zásadní rizika v problematice testování a do třetice otevřený dopis učitelů z Kladenského gymnázie k MAG´10 vyzývá k bojkotu státních maturit. Všechny iniciativy se shodují na jedné věci – nutnost koncepčnější, otevřenější a jasnější práce MŠMT.

  • V.Klaus ml. v rozhovoru pro LN říká, že se zasazuje o odstranění přebytečných zátěží škol. Jednoum z nich je i tzv. autoevaluace neboli vlastní hodnocení škol. Je tomu tak opravdu? Zdá se, že odborníci, ale i samotné školy jsi jsou vědomi nutnosti sebereflexe. Velmi dobře to shrnula J.Ostrýtová v článku Učitelských listůCo může znamenat vyjmutí vlastního hodnocení škol ze školského zákona?

O čem se diskutuje (výběr z diskuzních serverů)

  • Bude se na školách vyučovat povinně etická výchova?www.rvp.cz Ministerstvo školství přichází opět s nápadem zavést na všech školách jako povinný předmět etickou výchovu a to i přes skutečnost, že školám v současné době není možné díky ŠVP nařizovat jakýkoliv předmět (školy si je mohou libovolně integrovat) a že prvky etické výchovy jsou již ve stávajících rámcových vzdělávacch programech obsaženy. Učitelé zavedení takového předmětu spíše odmítají a považují jej za další zasahování do autonomie škol. Situace byla komentována i v médiích.

Akce tohoto týdne (výběr z EDUkalendáře)

  • 29.11. NIDV – konference „Proměny školy – inkluzivní vzdělávání“ (Praha)

  • 2.12. Člověk v tísni – diskuse „Česká škola – jen pro zdravé a bílé“ (Praha)

  • 4.12. Wikinomics.cz – Wikinomics fórum 2010 (Praha)

 

Beduin každý týden odebírá zdarma 6 493 lidí, kterým záleží na českém vzdělávání a chtějí jeho změnu k lepšímu. Podpořte jeho vydávání svým darem a přidejte se mezi aktivní občany, kteří si uvědomují, že vzdělávání je důležité téma.