Abeceda

Charakteristika:

Je nezávislé, nepolitické a neziskové občanské sdružení pedagogů a dalších členů, připívající k rozšiřování nových poznatků a moderních didaktických metod mezi pedagogickou i nepedagogickou veřejností. Podporuje publikační činnost tím, že vydává elektronické i tištěné knihy, sborníky a časopisy. Spravuje vzdělávací portály a specializované weby. Zabývá se dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. Pořádá vzdělávací kurzy, semináře, přednášky a konference pro pedagogy i veřejnost.

Projekty:

Čtenářská gramotnost a projektové vyučování

Klíčová slova:

školská reforma, RVP, ŠVP, čtenářská gramotnost

Web:

www.abeceda-os.cz