Asociace pedagogů základního školství

Charakteristika:

Nezávislá, demokratická, profesně zájmová organizace, která sdružuje pedagogické pracovníky z oblasti základního školství. Jejím posláním je umožnit pedagogům z praxe ovlivňovat školskou politiku státu, krajů a obcí, vyjadřovat se ke všem odborným problémům své profese, výchovy a vzdělávání a organizovat akce zaměřené na odborný růst pedagogů v procesu dalšího vzdělávání.

Projekty:

Včele

Klíčová slova:

profesní zájmová organizace

Web:

www.apzs.cz