IgelitART z cyklu uMěním

Nová příručka IgelitART z cyklu uMěním přináší inovativní přístup do hodin výtvarné výchovy na českých školách. Nabízí učitelům konkrétní příklady, jak propojit současné umění s globálními tématy. Jedná se o čtyři výukové bloky, jež lze přizpůsobit studentům jakéhokoliv věku. Ti si prostřednictvím zajímavých výtvarných technik uvědomí provázanost současného globalizovaného světa, hledají vlastní spojení s Čínou a rovněž získávají informace o plastovém odpadu a možnostech jeho snižování. Příručka upravená pro české prostředí Společností pro Fair Trade vznikla na základě projektu britské organizaceRISC a londýnské The October Gallery.

Společné vytváření „igelitového“ moře, fotografování igelitových sáčků, tvorba doplňků z použitých materiálů, vytváření mapy svého okolí – to vše jsou tvůrčí aktivity, které čekají na žáky jakéhokoliv věku, jejichž učitelé se nechají inspirovat novou příručkou IgelitART.

Tvůrci příručky se při jejím vzniku inspirovali díly čínského umělce Chuang Sü. Ten speciální technikou fotografuje igelitové sáčky a tiskne je ve velkých rozměrech. Jeho tajuplné tisky vznášejícího se igelitu odkazují na zašlou slávu hedvábné stezky. Dnes po stejné trase, ale v opačném směru, putují mimo jiné i odpady a mezi nimi igelitové sáčky a plastové lahve. Kde se odpad bere a kam se ztrácí? Co s tím mohu udělat já a jak mohu výtvarně vyjádřit svůj názor? Toto jsou příklady otázek, na něž žáci a studenti mohou společně s učiteli hledat odpovědi.

Příručka IgelitART je prvním dílem ze vznikajícího cyklu uMěním! Společnost pro Fair Trade ji připravila ve spolupráci s britskou organizací RISC a londýnskou galerií současného umění The October Gallery. Je určena učitelům výtvarné výchovy, ale nejen jim. „Hlavním cílem této řady příruček je pomoci učitelům propojit současné světové umění a design s aktuálními globálními tématy. A zařadit tak průřezová témata Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Environmentální výchova i do hodin výtvarné výchovy,“ uvedla jedna z editorek příručky Jitka Oláh ze Společnosti pro Fair Trade.

Příručka nabízí učitelům podrobný popis čtyř navazujících výukových bloků (každý v délce 60–100 min). Každý blok je rozdělen na úvodní, hlavní a závěrečnou aktivitu, přičemž hlavní aktivita je vždy výtvarná. Aktivity se dají využít pro žáky a studenty jakéhokoliv věku.

Příručka existuje v elektronické podobě a lze ji zdarma stáhnout na http://www.fairtrade.cz/cz/publikace. Budou-li mít učitelé chuť dozvědět se o celém projektu více či si na vlastní kůži vyzkoušet některé aktivity, mohou navštívit seminář akreditovaný MŠMT Výtvarná výchova v globálních souvislostech. Více informací k aktuálním seminářům Společnosti pro Fair Trade lze nalézt na webových stránkách http://www.fairtrade.cz/cz/87-seminare-pro-pedagogy/.

Kontakt:

Jitka Oláh, Společnost pro Fair Trade, jitka.olah@fairtrade.cz, 777 110 758 (editorka příručky IgelitART!)

Gabriela Štěpánková, Společnost pro Fair Trade, gabriela.stepankova@fairtrade.cz, 776 226 691 (kontakt s médii)

 

Více o Společnosti pro Fair Trade zde.