Změníme to!

Projekt – kampaň za právo na vzdělání organizace Amnesty International, který specifickým způsobem upozorňuje na nerovné příležitosti Romských dětí ke vzdělávání v ČR.

Na webových stránkách se zájemce dozví podrobnější informace o tom, jakým způsobem dochází k diskriminaci Romských dětí, na konkrétním případu ukazuje standardní postup, kterým se dostávají děti do praktických (dříve zvláštních) škol a co je nutné změnit v rámci systému, aby k těmto segregačním krokům nedocházelo. Zároveň bylo možné v rámci kampaně odesílat ministrovi školství podepsanou výzvu, požadující změnu.

web: www.zmenimeto.cz

další informace o kampani zde