Sexuální výchova vybraná témata

V tuto chvíli již kontroverzní metodická příručka, která měla napomoci učitelům s výukou sexuální výchovy na školách. Ministr školství Josef Dobeš ji po jednání s protestujícími rodiči z Výboru na obranu rodičovských práv stáhl z webových stránek ministerstva. Nabízíme ji tedy k nahlédnutí, protože podle našeho názoru pomáhá učitelům zorientovat se v problematice a považujeme za scestná tvrzení, že „učí malé děti souložit“. Lze si to ověřit zde.