Karel Gargulák – konzultant a analytik

Vystudoval politologii, veřejnou správu a další sociálněvědní obory na Masarykově univerzitě v Brně. Studuje doktorský program veřejná a sociální politika se zaměřením na vzdělávací politiku na Karlově Univerzitě v Praze.
Profesně se zabývá strategickým řízením vzdělávacích systémů a vzdělávací politikou.

 

Stál u rozjezdu factcheckingové platformy Demagog.cz (www.demagog.cz), která má za cíl kultivovat veřejnou debatu v naší zemi a to zejména prostřednictvím ověřování faktických tvrzení politické elity. Působil jako analytik na Úřadu Vlády ČR (https://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/vydavatelstvi/vydane-publikace/dualni-system-odborneho-vzdelavani-jako-reseni-potreb-trhu-prace-v-cr-136172/). Poslední 3 roky strávil na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde měl na starosti strategické (http://www.vzdelavani2020.cz/), koncepční a analytické materiály i profilaci resortního výzkumu. Stál za projektem přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030).

Karel Gargulák, e-mail: karel.gargulak(zavinac)eduin.cz;
GSM: +420 737586923