Lumír Al-Dabagh, odborný konzultant EDUin


Vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou na ČVUT a Fakultu informatiky a statistiky na VŠE. V devadesátých letech založil a vedl IT firmu na implementaci informačních systémů v průmyslových podnicích. Od roku 2000 je ve vrcholovém managementu strojírenských firem. Od roku 2007 vystoupil na několika konferencích zabývajících se propojením vzdělávání s průmyslovou praxí

Je propagátorem myšlenky návratu dílen do základních škol, výuky pomocí zážitkové pedagogiky a posilování významu matematiky ve vzdělávání jako prostředku k prosperitě národa. Od roku 2014 vyučuje management na FS ČVUT.

e-mail: lumir.aldabagh@eduin.cz

GSM: +420 603 448 427