Martina Kaděrová, finanční manažerka

Od roku 1999 pracovala na středních a vrcholových manažerských pozicích se zaměřením na ekonomiku a financování, HR a řízení změn. V roce 2006 působila ve společnosti LMC, kde zastávala pozici Chief Operations Officer (Provozní ředitel) a byla členem vedení společnosti do ledna 2008, kdy nastoupila na mateřskou dovolenou.

V roce 2006 dokončila studium MBA na Sheffield Hallam University při ČVUT. Dále absolvovala sérii mezinárodně akreditovaných výcviků v oblasti koučování, NLP a systemických konstelacích.

Od roku 2008 se zabývá koučinkem a dalšími technikami osobnostního rozvoje, jako jsou NLP a systemické konstelace. Při koučování (individuálním i týmovém) se zaměřuje na práci se změnou a hodnotovými systémy.

Jako kouč spolupracuje také se školskými zařízeními, které si uvědomují důležitost společné vize, strategie a zdravě fungujících vztahů v týmu a jsou ochotny na nich společně pracovat a vytvářet uvnitř školy atmosféru bezpečí a spolupráce.

Spoluzaložila vzdělávací neziskovou organizaci Via Cordata, jejímž smyslem je propojování světa dětí a jejich průvodců vzděláváním a dává si za cíl napomáhat vytváření harmonického prostředí, které umožňuje osvojování klíčových kompetencí pro vědomou tvorbu podmínek šťastného života.

Pracuje s dětmi v oblasti sociálně-emočního učení (SEMU). Vede kroužky SEMU v inovativních školách EDISONA v Praze a GAIA v Týnci nad Sázavou, při kterých využívá techniky nenásilné komunikace, mindfulness, týmového koučinku aj. Cílem těchto aktivit je učit děti poznávat samy sebe, své emoce a potřeby, otevřeně a empaticky o nich komunikovat a díky tomu tvořit a žít zdravé a naplněné vztahy.

Martina Kaděrová, e-mail: martina.kaderova(zavinac)eduin.cz
GSM: +420 606 713 808