Města vzdělávání

Cílem projektu je přispět ke zlepšení kvality a nabídky vzdělávání ve vybraných regionech a navrhnout možnosti jeho rozvoje v dlouhodobějším časovém plánu.

Projekt není zaměřen pouze na klasické školní vzdělávání, ale na téma vzdělávání v jeho nejširším slova smyslu. Zahrnuje tedy široké spektrum institucí, které na poli formálního a neformálního vzdělávání, včetně volnočasových aktivit působí – školy, knihovny, DDM, divadla, vzdělávací organizace atd.

Jak to uděláme:

 • Propojíme významné zástupce nejrůznějších institucí a firem se školami a zastupiteli a vytvoříme síť vztahů, které povedou ke zlepšení nabídky, kvality a možností vzdělávání v regionu.
 • Poskytneme naše odborné knowhow. Pomůžeme představitelům regionu zpřesnit priority v oblasti vzdělávání a najít i formulovat strategie, jak je postupně naplňovat.
 • Budeme jako konzultanti asistovat vzniklým lokálním partnerstvím, která budou v dlouhodobém horizontu řešit nastavenou strategii vzdělávání.

Metodika:

 • Vytipujeme klíčové aktéry v místě a zmapujeme aktuální stav vzdělávání, a to i prostřednictvím dotazníkového šetření mezi obyvateli města
 • Namotivujeme aktéry pro vizi „vzdělaného města“ a zapojíme je do společných aktivit (moderovaný stůl, workshop, diskuze).
 • Napomůžeme vzniku strategie pojmenovávající priority a možná opatření.
 • Rozjedeme opatření, u kterých budeme asistovat.

Realizátoři projektu:

EDUin, o. p. s. – odborný garant projektu
J&T Banka – generální finanční partner projektu
IBM – finanční partner projektu
Yinachi, s. r. o. – komunikační garant projektu

Projekt je pro zapojená města finančně nezávislý.

Pilotní města: 

Žďár nad Sázavou, Kutná Hora, Dvůr Králové nad Labem a Svitavy

Aktuality:

 • Žďár nad Sázavou: fáze přípravy koncepce
 • Kutná Hora: fáze přípravy koncepce
 • Dvůr Králové nad Labem: fáze přípravy koncepce
 • Svitavy: Pracovní setkání 25.3., 15.4. a 6.5.

 

Registrace na setkání pracovních skupin ve Svitavách najdete ZDE.

Prohlédněte si fotogalerie z motivačních setkání v jednotlivých městech: Žďár nad Sázavou, Kutná Hora, Dvůr Králové nad Labem a Svitavy