Monika Bartoníčková, koordinátorka cen GTP CZ a EDUína

Vystudovala obor Estetika na Filozofické fakultě JU v Českých Budějovicích a poté pokračovala v navazujícím magisterském studiu Arts managementu na VŠE v Praze. V průběhu studia absolvovala tři ročníky Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského a pracovala pro PR agenturu. Díky těmto zkušenostem a zvolené vedlejší specializaci Fundraising pro neziskové organizace začala později pracovat pro Centrum Paraple v oddělení PR a fundraisingu, kde se podílela na individuálním dárcovství, propagaci a produkci. V roce 2019 se zúčastnila sedmiměsíčního dobrovolnického projektu ve Španělsku a po svém návratu začala spolupracovat s EDUinem na realizaci ceny Global Teacher Prize Czech Republic.