O autorovi: David Yilma

Učitel a skaut, který vystudoval Pedagogickou fakultu UK a má za sebou 7 let výuky informatiky a biologie na základní škole v Praze. Po té strávil 6 let ve Velké Británii, kde působil na dvou soukromých školách. Jednou z nejzajímavějších příležitostí byla práce v demokratické škole Summerhill.