Dominik Dvořák

Vystudoval jadernou fyziku na MFF UK a pedagogiku na PedF UK. V Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK se zabývá výzkumem školy a kurikula. V českém školství působí i manželka a vzdělává se i dcera. ————————————————

Blogy odborníků jsou realizovány v rámci projektu Dejme českému školství vizi a stabilitu podpořeného Nadací Open Society Fund Praha