Text kategorie

Mise

Vzdělávání je i naše věc.

Vize

Kvalitní a smysluplné vzdělání pro každého.

Poslání

Podněcujeme veřejnou diskusi o vzdělávání s důrazem na potřeby měnícího se světa.

Hodnoty

EDUin je nezávislou organizací, která o problematice vzdělávání informuje nestranně a podporuje otevřený a věcný dialog.

Klíčové oblasti našeho působení

  • systematická PR činnost v oblasti vzdělávání,
  • usnadnění komunikace mezi médii a odbornou veřejností,
  • rozproudění celospolečenské diskuse o otázkách efektivity a kvality vzdělávání,
  • síťování odborníků a dalších zájemců o téma vzdělávání,
  • popularizace závěrů výzkumů, studií a analýz,
  • popularizace informací o tom, jak se učíme a vzděláváme.