Moravští učitelé iniciovali petici proti novele školského zákona

Petice pedagogů určená našim politikům říká: Vyzýváme k odmítnutí novely školského zákona – škola není na hraní! Praha 12. dubna 2011 – Znění novely školského zákona, kterou tento týden předkládá do vlády ministerstvo školství, podnítilo skupinu učitelů především ze škol

bEDUin 14/2011

Co přinesl týden 4.-10.4.2011 Klíčová témata týdne: novela školského zákona, Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy ČR, zákon o vysokých školách, smlouvy s rodiči, jednotné osnovy, testování   Novinky (výběr ze zajímavých událostí) Do vlády byla předložena novela školského zákona

Vyjádření MŠMT k informaci EDUin ohledně údajného zavádění jednotných učebních osnov

Dotaz EDUin zaslaný na MŠMT dne 4.4.2011: V souvislosti s tiskovou zprávou EDUin, vás prosíme o zprostředkování vyjádření ministerstva školství k problematice „povinných osnov“. Konkrétní otázky znějí: Obsahuje navrhovaná novela školského zákona v jakékoli podobě větu, že školy mají sladit

Petice pedagogů určená našim politikům: Vyzýváme k odmítnutí novely školského zákona – Škola není na hraní!

Tým ministra školství Josefa Dobeše (Věci veřejné) připravil novelu zákona č. 561/2004Sb., který upravuje mj. podmínky základního vzdělávání. Mezi mnoha jinými body se zde objevuje i návrh změny § 5. Jeho první odstavec (1) Školní vzdělávací program pro vzdělávání (…)