První krok ke kvalitním standardům základního vzdělávání – opravme vzdělávací dokumenty

EDUin nabízí k veřejné diskusi studii o revizi kurikula, připravenou Stálou konferenci asociací ve vzdělávání Praha 7. února 2011 – Autoři výzvy Plošné testování zabrání zkvalitnění výuky zveřejnili předminulý týden návrh čtyř kroků, které mohou vést ke kvalitní přípravě vzdělávacích

Záznam z kulatého stolu SKAV a EDUin o čtenářské gramotnosti

Záznam z kulatého stolu konaného dne 20.1.2011. V rámci diskuse se hledala odpověď na otázku, zda v našich školách učíme čtenářkou gramotnost. K získání odpovědi na tuto základní otázku mělo přispět zodpovězení následujících dílčích otázek: • V jaké oblasti čtenářské

Jinde než ve školství by způsob přípravy vzdělávacích standardů neobstál

EDUin upozorňuje na nedostatky při uspěchané přípravě plošného testování Praha 1. února 2011 – pracovníci EDUin, o.p.s. se obrátili na Josefa Hajkra, odborníka v oblasti projektového řízení, a požádali ho o komentář k procesu příprav vzdělávacích standardů a plošných testů

Video archiv

2013 [2/5] Tomáš Feřtek z EDUin hostem Hyde Parku (ČT24), především o deseti krocích ministra Fialy.