Text kategorie

Lidé, kteří jsou spolupracovníky EDUin a podílí se na jeho činnosti: Expertní panel Správní rada Dozorčí rada Zakladatelé

Text kategorie

Mise Vzdělávání je i naše věc. Vize Kvalitní a smysluplné vzdělání pro každého. Poslání Podněcujeme veřejnou diskusi o vzdělávání s důrazem na potřeby měnícího se světa. Hodnoty EDUin je nezávislou organizací, která o problematice vzdělávání informuje nestranně a podporuje otevřený