Amnesty International

Charakteristika: Organizace zabývající se ochranou lidských práv. Jednou z podstatných charakteristik práce je důsledný výzkum, který v prioritních oblastech organizace provádí. V rámci svojí práce realizují i projety zaměřené na problematiku vzdělávání. Především se soustředí na otázky nerovných přístupů ke

Změníme to!

Projekt – kampaň za právo na vzdělání organizace Amnesty International, který specifickým způsobem upozorňuje na nerovné příležitosti Romských dětí ke vzdělávání v ČR. Na webových stránkách se zájemce dozví podrobnější informace o tom, jakým způsobem dochází k diskriminaci Romských dětí,

Skleníková generace

Článek zabývající se vztahem současných dětí k přírodě. Jsou zde pojmenované věci, které zřejmě leckdo pozoruje či tuší. Velmi zajímavé jsou však pohledy různých odborníků na to, proč vznikají, ale i jak tuto situaci řešit z hlediska pedagogického. V rámci