Text kategorie

Propojujeme odborníky i laiky a sdílíme know-how a názory. Vzdělávání se u nás věnuje mnoho odborníků a organizací. Věříme v synergii, a proto usilujeme o vytváření spolupracující sítě, složené z odborníků z různých oborů, které mají souvislost se vzděláváním, a

Amnesty International

Charakteristika: Organizace zabývající se ochranou lidských práv. Jednou z podstatných charakteristik práce je důsledný výzkum, který v prioritních oblastech organizace provádí. V rámci svojí práce realizují i projety zaměřené na problematiku vzdělávání. Především se soustředí na otázky nerovných přístupů ke