Text kategorie

Proč EDUin vznikl? Protože… zde neexistuje organizace, která by se věnovala systematické propagaci vzdělávání – chceme proto veřejnosti zprostředkovat přehled o všem, co se ve vzdělávání děje. téma vzdělávání se sice v médiích objevuje, ale neexistuje pravidelné, rychlé a nezávislé

Text kategorie

Popularizujeme téma, jak se učíme, mezi rodiči a veřejností Víte, že existuje sedm typů inteligencí? Víte, jaký jste učební typ a jak se vám nejlépe učí? Jak se vlastně učíme, co nám pomáhá, co nám překáží a jak to využít

Text kategorie

Informujeme veřejnost o tématech spojených s tématem vzdělávání Program EDUinfo v sobě sdružuje několik projektů, které mají stejný cíl. Každý den pro vás sledujeme aktuální dění v oblasti vzdělávání a školství doma i v zahraničí, vyjadřujeme se k nim a

Text kategorie

Popularizujeme výsledky výzkumů, spolupracujeme na analýzách a studiích. Na internetu, v odborných publikacích a v přednáškách odborníků se můžeme setkat se zajímavými údaji, které vznikly v rámci různých výzkumů a analýz. Ale musíte o nich vědět. Proto chceme na našem

Text kategorie

Věnujeme se otázce vzdělávání a naší snahou je informovat veřejnost o všem, co se ve vzdělávání děje a je důležité. Nabízíme široké veřejnosti srozumitelnou a zajímavou formou dostupné informace o tom, jak a proč se mění naše školy, jak se