Ani bakalář, ani dvoustupňový magistr nedostane dobrou průpravu k učitelství

Zdroj: Kritické myšlení; autor: Ondřej Hausenblas. Mezi vysokoškolskými učiteli probíhá v posledních dnech diskuse o tendencích k tomu, aby učitel studoval jen na bakaláře. Přilévám olej do ohně: Ani dělené studium bakalář-magistr se na studium učitelství vůbec nehodí. Důvody jsou