Petr Kulíšek – odborný konzultant

Pochází ze Dvora Králové nad Labem a je absolventem Přírodovědecké fakulty UK Praha v oboru biologie, které se věnoval následně už jen amatérsky. Pracovně se pohyboval převážně v neziskovém sektoru, v dobrovolnictví, ekovýchově a regionálním rozvoji. Věnuje se nadále místnímu rozvoji a rozvoji venkova participativními metodami LEADER v Místních akčních skupinách. V posledních 4 letech se věnuje tematice vzdělávání v MAP v Královéhradeckém kraji a podpoře kvality procesů místního akčního plánování a spolupráci týmů v rámci Národní sítě MAS ČR. Změnu nahlíží jako projev fungování živého.

 

GSM: 604 201 113
e-mail: petr.kulisek@eduin.cz