Poslání

Vize

Kvalitní a smysluplné vzdělání pro každého.

Poslání

Posláním společnosti je dlouhodobě a systematicky informovat veřejnost a média o proměnách světa vzdělávání a vzdělávací politiky, propojovat odbornou a širokou veřejnost a kultivovat debatu o těchto tématech ve veřejném prostoru.

Claim

Vzdělávání především!

Klíčové oblasti našeho působení

 • systematická PR činnost v oblasti vzdělávání,
 • usnadnění komunikace mezi médii a odbornou veřejností,
 • rozproudění celospolečenské diskuse o otázkách efektivity a kvality vzdělávání,
 • síťování odborníků a dalších zájemců o téma vzdělávání,
 • popularizace závěrů výzkumů, studií a analýz,
 • popularizace informací o tom, jak se učíme a vzděláváme.

Text kategorie

Mise

Vzdělávání je i naše věc.

Vize

Kvalitní a smysluplné vzdělání pro každého.

Poslání

Podněcujeme veřejnou diskusi o vzdělávání s důrazem na potřeby měnícího se světa.

Hodnoty

EDUin je nezávislou organizací, která o problematice vzdělávání informuje nestranně a podporuje otevřený a věcný dialog.

Klíčové oblasti našeho působení

 • systematická PR činnost v oblasti vzdělávání,
 • usnadnění komunikace mezi médii a odbornou veřejností,
 • rozproudění celospolečenské diskuse o otázkách efektivity a kvality vzdělávání,
 • síťování odborníků a dalších zájemců o téma vzdělávání,
 • popularizace závěrů výzkumů, studií a analýz,
 • popularizace informací o tom, jak se učíme a vzděláváme.