Poslání

Vize

Kvalitní a smysluplné vzdělání pro každého.

Poslání

Posláním společnosti je dlouhodobě a systematicky informovat veřejnost a média o proměnách světa vzdělávání a vzdělávací politiky, propojovat odbornou a širokou veřejnost a kultivovat debatu o těchto tématech ve veřejném prostoru.

Claim

Vzdělávání především!

Klíčové oblasti našeho působení

  • systematická PR činnost v oblasti vzdělávání,
  • usnadnění komunikace mezi médii a odbornou veřejností,
  • rozproudění celospolečenské diskuse o otázkách efektivity a kvality vzdělávání,
  • síťování odborníků a dalších zájemců o téma vzdělávání,
  • popularizace závěrů výzkumů, studií a analýz,
  • popularizace informací o tom, jak se učíme a vzděláváme.