Radka Hrdinová, redaktorka

Absolvovala učitelský obor český jazyk a literatura a historie na Filozofické fakultě univerzity Karlovy, brzy po studiu se však rozhodla, že kladný vztah k mateřskému jazyku lépe než ve škole využije při psaní novinových článků. Působila mimo jiné v redakci Lidových novin nebo Hospodářských novin a naposledy v MF Dnes, kde se dlouhodobě a systematicky věnovala problematice školství a vzdělávání. Tím, aby se informace o tomto důležitém tématu dostávaly k co nejširšímu okruhu lidí, se zabývá i v současné době.

e-mail: radka.hrdinova@eduin.cz
GSM:  +420 603 177 791