Silvie Pýchová, manažerka programů EDUin

Silvie Pýchová, EDUin
Silvie Pýchová, EDUin

Absolventka oboru učitelství pro 2. a 3. stupeň na Pedagogické fakultě UK, dále specializační postgraduální studium výchovného poradenství na stejné fakultě. Má 5 let let praxe učitelky na gymnáziu (Postupická, Praha 4), od roku 2005 pracovala v Národní agentuře Socrates jako koordinátorka eTwinning, posléze od roku 2007 v Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy jako konzultantka evropského programu Euroguidance zaměřeného na rozvoj kariérového poradenství. Od roku 2009 zastávala funkci vedoucí odboru celoživotního vzdělávání v Domě zahraničních služeb (nyní Dům zahraniční spolupráce, www.dzs.cz). Od roku 2010 je členkou Národního poradenského fóra. Od roku 2011 působí jako nezávislá konzultantka, metodička, lektorka a hodnotitelka se specializací na mapování kompetencí, projektový management a kariérové poradenství. Je aktivní v neziskové sféře v oblasti vzdělávání: výkonná ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání (www.skav.cz), o. s., a spoluzakladatelka a předsedkyně občanského sdružení Centrum kompetencí.

e-mail: silvie.pychova(zavinac)eduin.cz
GSM:  +420 607 123 568