Ředitel EDUin Zdeněk Slejška se stal jedním ze sociálních podnikatelů, kteří obdrželi tříleté stipendium Ashoka

Mezinárodní organizace Ashoka podporuje v ČR tři profesionály z neziskových organizací měnících společnost – Kateřinu Thorovou (APLA), Martina Kontru (BAJKAZYL) a Zdeňka Slejšku (EDUin).  Praha, 4. října 2013 – Stipendium Ashoka je určeno na podporu osobností, které svou činností proměňují