Polemika: Stanovisko Vladimíry Spilkové, oponentky Auditu vzdělávacího systému, k textu analýzy o nedostatku učitelů

(c) Alice Hrubá

Publikujeme stanovisko prof. PhDr. Vladimíry Spilkové, CSc. k analýze Auditu vzdělávacího systému, která se věnuje otázce nedostatku učitelů v ČR. Celý dokument včetně poznámkového aparátu si můžete stáhnout v pdf.  Prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. byla jednou z oponentů této

Zveřejnili jsme Audit vzdělávacího systému za rok 2022

EDUin dnes zveřejnil Audit vzdělávacího systému za rok 2022. Nezávislá analýza se letos věnuje tématům nedostatečných kapacit na základních školách, nedostatku učitelů přírodovědných předmětů, odkladů školní docházky a vzdělávání vícejazyčných žáků. Všechny analýzy si můžete přečíst na webu. Nedostatečné kapacity

Zveřejnění Auditu vzdělávacího systému už v úterý. Sledujte online na Facebooku a Youtube

EDUin zveřejní v úterý 28. února Audit vzdělávacího systému za rok 2022. Prezentaci nezávislého Auditu můžete sledovat živě na Facebooku nebo YouTube. Celou událost zahájí místopředseda Senátu Jiří Drahoš a předseda senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Jiří Růžička.

Tisková zpráva: Najděme sílu měnit zaběhnuté pořádky: Sledujte představení Auditu vzdělávacího systému online

EDUin po deváté představí nezávislou analýzu českého vzdělávacího systému. Prezentaci letos můžete sledovat online prostřednictvím streamu na Facebooku nebo Youtube.  EDUin připravuje Audit vzdělávacího systému od roku 2014 ve spolupráci s dalšími odborníky. Nabízí přehled událostí uplynulého roku a analytické