bEDUin 44/2011

Co přinesl týden 31.10.-6.11.2011 Klíčová témata týdne: testování, úrok na školném, projekt ČŠI pro národní hodnocení vzdělávací soustavy, petice proti školnému na VŠ, smlouvy s rodiči, odmítavé stanovisko Asociace aktivních škol k návrhům financování škol, novela zákona o pedagogických pracovnících,

bEDUin 41/2011

Co přinesl týden 10.-16. 10. 2011 Klíčová témata týdne Prodloužení akreditace Univerzitě JAK, odchod L. Bátory z MŠMT, nový vrchní ředitel kabinetu MŠMT, definitivní odklad maturity z cizího jazyka o rok, česká prvouka nejlepší evropskou učebnicí, výchova k vlastenectví, učňovské

bEDUin 40/2011

Co přinesl týden 3.-9. 10. 2011 Klíčová témata týdne školní psychologové, výchova k vlastenectví, novela VŠ zákona Výrok týdne „Záleží-li Vám na dobrém jménu ministerstva a koneckonců i na Vaší pověsti, zajistěte prosím, aby pan Ladislav Bátora nebyl nadále jakkoli

bEDUin 39/2011

Co přinesl týden 26.9. – 2.10. 2011 Klíčová témata týdne celkové výsledky státní maturity, začleňování dětí ze slabého sociokulturního prostředí do běžných škol Výrok týdne „V souvislosti se Dnem české státnosti, který jsme 28. září oslavili, mě napadá ještě další

bEDUin 36/2011

Co přinesl týden 5.-11.9.2011 Klíčová témata týdne financování školství, finanční gramotnost, revize RVP ZV Výrok týdne Ke zlepšení školství i státní správy může přispět zavedení transparentního systému pro objektivní hodnocení výsledků a zásluh. Takový systém vyžaduje, aby byly předem stanoveny