AMATE

Charakteristika: Zájmové sdružení metodiků cizích jazyků, které si klade za cíl přispívat ke zdokonalení výuky cizích jazyků na všech typech škol v České republice. Přispět k vytvoření návazného systému celoživotního vzdělávání učitelů a zajišťovat kvalitu pregraduálních a postgraduálních kurzů. Poskytovat

Prioritní témata

Přehled témat, kterým se naše společnost věnuje. 1. Proměna obsahu a cílů vzdělávání – již od r. 2000 probíhá na všech stupních škol reforma vzdělávání, oproti jejím záměrům však zůstává řada věcí ve školství nezměněna. Má odborná i laická veřejnost