Maturitní testy i letos obsahují chyby, které CERMAT neodhalil

Odborníci našli větší či menší chyby v testech z češtiny základní úrovně, matematiky vyšší úrovně a v testu z fyziky Praha 17. května 2012 – Letošní maturitní testy opět obsahovaly nekorektní úlohy a formulační nepřesnosti. Drobné chyby, které pravděpodobně neovlivnily výsledky studentů, byly v lehčím

CERMAT harmonizací výsledků maturity z matematiky zcela pohřbil důvěryhodnost zkoušky

Harmonizace výsledků maturity z matematiky, která v podání CERMATu proběhla podle dodatečně vytvořených pravidel, je v rozporu se standardními postupy zpracování výsledků testování a manipuluje s výsledky žáků. Praha 16. května 2012 – Ředitel CERMATu na základě doporučení validační komise

Požadujme zveřejnění správných odpovědí na maturitní testy

Kromě průběžného zveřejňování maturitních testů by měl Cermat veřejnosti zpřístupnit i správné odpovědi a kritéria hodnocení písemných prací.   Praha 3. května 2012 – Na stránkách novamaturita.cz se zatím neobjevilo zadání testových úloh z českého jazyka základní a vyšší úrovně, ani