Nepotřebujeme další reformu, nutné je pomáhat školám a učitelům

Poslechněte si, na čem se shodli zástupci Ministerstva školství a EDUin v debatě o výsledcích dvou půlročních debat o budoucnosti vzdělávání. Praha, 17. června 2013 – Nabízíme vám první ze série výstupů z půlroční debaty Česko mluví o vzdělávání a závěrečné konference,

Jiří Nantl: Školy potřebují zklidnění; Tomáš Feřtek: Deziluze učitelů už nemůže být větší

Po dohodě s Národním ústavem pro vzdělávání (NUV) publikujeme dva rozhovory, které vyšly ve čtvrtletníku NUV Vzdělávání. Letošní druhé číslo obsahuje samostatnou přílohu věnovanou dvěma velkým debatám o budoucnosti vzdělávání a vzdělávací politice. Autorkou obou rozhovorů, které přebíráme, je Zoja

bEDUin 23/2013: Podílejte se na dokumentu o cílech vzdělávání určenému politikům

Co přinesl týden 3.–9. 6. Témata týdne: Jsou informace o procentech neúspěšných maturantů z matematiky matoucí?; Vytváří se dokument o cílech vzdělávání pro politiky; Nesváry na akademické půdě mezi studenty a děkany. Výrok týdne: „Myslím, že potřebujeme kurikulum velkých otázek.