Odpovědi na odvolání studentů nezohlednily chybu v testu z Matematiky

Je třeba nastavit kontrolní mechanismy státní maturity tak, aby nedocházelo k ignorování zcela jasných a dokazatelných pochybení v testech. Praha 18. června 2012 – Studenti, kteří požádali Ministerstvo školství o přezkum svého výsledku v didaktickém testu Matematika – vyšší úroveň obtížnosti, obdrželi oficiální

Maturitní testy i letos obsahují chyby, které CERMAT neodhalil

Odborníci našli větší či menší chyby v testech z češtiny základní úrovně, matematiky vyšší úrovně a v testu z fyziky Praha 17. května 2012 – Letošní maturitní testy opět obsahovaly nekorektní úlohy a formulační nepřesnosti. Drobné chyby, které pravděpodobně neovlivnily výsledky studentů, byly v lehčím