Tisková zpráva: Zjistěte přes prázdniny, CO UMÍ vaše dítě

EDUin představuje elektronický nástroj, který umožňuje sledovat učební pokrok dětí. Praha 30. června – Elektronická aplikace Co umím slouží rodičům, učitelům i dětem k zachycení toho, co dítě v různých fázích života dokáže ve všech oborech své činnosti, ve škole i mimo