Co se ČŠI dozví, pokud hlouběji vyjasní své záměry v testování?

V souvislosti s právě probíhající debatou o rodičovských protestech proti pilotnímu plošnému testování v 5. a 9. třídách základních škol publikujeme starší text Ondřeje Hausenblase z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, který vyšel ve zkrácené verzi v Mladé frontě Dnes. Komentuje rizika spojená s plošnými testy

MŠMT, ČŠI i OECD vyvozují ze zprávy o stavu českého školství odlišné závěry

EDUin nabízí na svých stránkách materiály a audiozáznamy ze čtvrteční konference „Systém hodnocení vzdělávání v České republice“ Praha 19. března 2012 – Očekávaná konference ke zprávě OECD o stavu evaluace a hodnocení v českém školství se konala ve čtvrtek 15. března v prostorách ministerstva

Nebyli jste na konferenci o zprávě OECD? Přečtěte a poslechněte si, o čem se tam mluvilo.

Zpráva OECD o stavu evaluace a hodnocení v našem vzdělávacím systému publikovaná poprvé koncem ledna vzbudila značnou pozornost. Na webu eduin.cz najdete informace a materiály, které se jí týkají, na více místech: přehled nedostatků a doporučení pro české školství ZDE, doporučení

Česká školní inspekce odpovídá na otázky k plošným testům

Publikujeme odpovědi na otázky, které položili v rámci lednového Kulatého stolu (videosestřih) zástupci odborné veřejnosti České školní inspekci, jež se odmítla debaty o plošném testování na základních školách zúčastnit. Publikujeme je se zpožděním, protože inspekce sice vyvěsila odpovědi na svých

Přijďte si poslechnout, jak byly školy spokojené s plošnými testy

Kulatý stůl SKAV a EDUin nabízí první veřejně přístupnou debatu o podobě pilotní zkoušky plošného testování na základních školách. Praha 16. ledna 2012 – Další z pravidelných kulatých stolů se bude zabývat smyslem a užitečností plošných testů pro základní školy