Strategie 2020 pro digitální vzdělávání nebude ve své stávající podobě efektivním nástrojem

Publikujeme text Filipa Kuchaře, vedoucího odboru školství Úřadu MČ Praha 7, který vyšel v časopise Řízení školy (ŘŠ 5/2015, s. 16) . Filip Kuchař shrnuje závěry Kulatého stolu SKAV a EDUin na téma digitálního vzdělávání a zaměřuje se na roli zřizovatelů

Řízení školy: Děti a dospívající online aneb Vyváženě o chování mládeže na internetu

ilustrační foto. by Brad Flickinger (flickr.com) (CC BY 2.0)

Publikujeme text Ondřeje Neumajera, který vyšel v časopise Řízení školy (ŘŠ 5/2015, s. 13). Text je recenzí knihy Děti a dospívající online nakladatelství Grada. Tématu digitálních technologií ve škole byl věnován březnový Kulatý stůl SKAV a EDUin, Ondřej Neumajer byl jedním

Respekt.cz: Mýty o zavádění tabletů do škol aneb Omyly Marcela Chládka

ilustrační foto. by Brad Flickinger (flickr.com) (CC BY 2.0)

Publikujeme text Kamila Kopeckého, který vyšel na jeho blogu na webu Respekt.cz (ZDE). Autor jím vstupuje do diskuse ohledně návrhu ministra školství nabídnout dětem digitální technologie ve školách už v první třídě. Jaké jsou nejčastější mýty o tabletech, které podle

Deník.cz: Děti jsou na digitalizaci připravené, učitelé ještě ne, míní učitelka

ilustrační foto. by Northern Ireland Executive (flickr.com) (CC BY-ND 2.0)

Publikujeme text Kateřiny Perknerové, který vyšel 20.3. pod názvem Informační věk je tu. Někoho to straší v Deníku (ZDE). Článek shrnuje závěry Kulatého stolu na téma digitalizace ve školách (ZDE) a přináší pohled několika pedagogů, kteří výuku rozšířenou o práci

Fokus: S využitím technologií se při učení posilují prvky nezáměrnosti, autonomie a sociálních vztahů

ilustrační foto. by Jeff Peterson (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Zajímavosti ze světa vzdělávání, které připravilo na základě anglicky psaných zdrojů výzkumné oddělení společnosti Scio k datu 31.března, obsahují například tato témata: zda pocit spokojenosti závisí na výši dosaženého vzdělání nebo jak proces učení ovlivňuje využití technologií. Kde se bere