Aktuální problémy inkluze a jakým způsobem učit politicky myslet ve školách

Co přinesl týden 15.10. – 21.10. Témata týdne: Sčítání Romů jako potřebná statistika pro měření nerovností ve vzdělávání i nálepkování a segregace. Evergreenem rozmanitých reakcí se stalo již každoroční sčítání romských žáků v českých školách, které organizuje MŠMT (MF DNES). Heslo “stále se

Nemusíte být součástí stáda, držet ústa a krok

ilustrační foto. by Harris County Public Library (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Přinášíme rozhovor s Markétou Klempířovou z nově vznikajícího spolku Hrou za výlohou. Cílem spolku je podpora rodičů, kteří nejsou spokojeni s tím, jaké vzdělání nabízí školy a chtějí své děti vzdělávat doma. O rodičovských školách, které poslední dobou vznikají, si můžete víc přečíst

Uplatnění absolventů: převládá počet těch, kteří nepracují v oboru svého studia

Co přinesl týden  9. 2. – 15.2. 2015 Témata týdne: Koncentrace CO2 na českých školách překračuje hygienickou normu i hranici považovanou za zdravotně nebezpečnou (Britské listy). Agentura pro sociální začleňování přispěla do diskuse o inkluzi, odhalila, že prostředky na její podporu

ČT: Jak může vypadat domácí vzdělávání a proč tuto cestu rodiče volí

Podívejte se na záznam pořadu Studio 6 České televize z 13.2., kde hovořil Ludvík Zimčík, ředitel Mateřské a Základní školy Březová a maminka žáka 7. třídy Alena Stašková o možnostech domácího vzdělávání. Ludvík Zimčík popisuje, jak je možné v domácím

Jak fungují školy, kde má právo na vzdělávání každý, ne jen někteří

Co přinesl týden  19. 1. – 25.1. 2015 Témata týdne: Stanislav Štech, poradce premiéra Sobotky pro vzdělávání, tvrdě kritizuje ministra školství Chládka. Záměr zavést plošné přijímačky na SŠ, povinnou maturitu z matematiky nebo způsob, jakým chce zřídit Národní radu pro vzdělávání, podle