Skleníková generace

Článek zabývající se vztahem současných dětí k přírodě. Jsou zde pojmenované věci, které zřejmě leckdo pozoruje či tuší. Velmi zajímavé jsou však pohledy různých odborníků na to, proč vznikají, ale i jak tuto situaci řešit z hlediska pedagogického. V rámci

Agentura Koniklec

Charakteritiska: Občanské sdružení – nezisková organizace, založená v roce 1992 za účelem vyhledávání efektivních forem práce, realizace netradičních projektů a programů v oblasti životního prostředí. Naplňuje několik projektů z této oblasti: Sněm dětí ČR pro životní prostředí (SDČR-ŽP), je od