Speciální školství dostalo systémovou podporu, segregaci podle aktuálního průzkumu podporuje většina učitelů

Co přinesl týden  13. 4. – 19.4. 2015 Témata týdne: Společnost Jablotron jde příkladem ostatním technickým a technologickým firmám, plánuje založení vlastní střední školy, na vlastní náklady. Neochotu dětí hlásit se do učňovských oborů dokumentuje článek MF Dnes: bez maturity nejste

Tisková zpráva: „Věkový automat“ způsobuje problémy s navyšováním platů učitelů

ilustrační foto. by Blondinrikard Fröberg (flickr.com) (CC BY 2.0)

Školy měly zvednout učitelům platy o 3,5 %, některým se však nedostává finančních prostředků. Může jít až o statisíce korun. Praha 24. února  – MŠMT se zavázalo zvednout platy učitelů o 3,5 % a školám na to vyčlenilo finanční prostředky,

Agentura pro sociální začleňování: Prostředky na podporu inkluzivního vzdělávání existují už dnes

ilustrační foto. by Ganesha Balunsat (flickr.com) (CC BY 2.0)

Praha, 9.2.2015 – Agentura pro sociální začleňování zveřejňuje prohlášení, ve kterém vysvětluje, jak byly ve Strategii boje proti sociálnímu vyloučení spočítány náklady na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Poslanecká sněmovna aktuálně projednává novelu školského zákona,

Tisková zpráva: V čem může pomoci ministerstvo školství novým zastupitelům

ilustrační foto. Chris Guy (CC BY-NC-ND 2.0)

Ministr školství nemá možnost přímo řídit regionální školství, ale může pomoci zastupitelům v obcích i krajích, aby své školy řídili zodpovědně. Praha 10. října – EDUin upozorňuje na důležitost podpory a zvyšování informovanosti nových zastupitelů v obecních a městských zastupitelstvech. Často mají