Fokus: Dobré výsledky testů na konci 2. stupně nezaručují úspěšné absolvování střední školy

ilustrační foto. by rosipaw (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Zajímavosti ze světa vzdělávání, které připravilo na základě anglicky psaných zdrojů výzkumné oddělení společnosti Scio k datu 1.prosince, obsahují například tato témata: sebekontrola, soustředění a plánování – rozvoj těchto oblastí u předškolních dětí významně ovlivní jejich úspěch v dalším vzdělávání;

Fokus: Prostupnost, dostatek praxe a dostupnost poradenství jako charakteristiky kvalitního odborného vzdělávání

ilustrační foto. byAlain Bachellier (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Zajímavosti ze světa vzdělávání, které připravilo na základě anglicky psaných zdrojů výzkumné oddělení společnosti Scio k datu 24. listopadu, obsahují například tato témata: postoje žáků k šikaně může odhalit i počítačová hra, výběrovost školy nezajistí úspěšnost v zaměstnání ani spokojenost

Fokus: Učitelé mají zatím málo informací o otevřených výukových zdrojích, proto je téměř nevyužívají

BY Volkmar Langer (Flickr.com) (CC BY-SA 2.0)

Zajímavosti ze světa vzdělávání, které připravilo na základě anglicky psaných zdrojů výzkumné oddělení společnosti Scio k datu 10. listopadu, obsahují například tato témata: výuková videa nemusí pro studenty vytvářet pouze učitelé, mohou si je oni sami vytvářet pro sebe navzájem

Fokus: Jaké jsou trendy ve vzdělávacích systémech, které podporují vzdělávání založené na kompetencích

ilustrační foto. by Michael Cardus (flickr.com) (CC BY 2.0)

Zajímavosti ze světa vzdělávání, které připravilo na základě anglicky psaných zdrojů výzkumné oddělení společnosti Scio k datu 3. listopadu, obsahují například tato témata: předmatematickou gramotnost a seznamování se s matematikou budou moci děti předškolního věku rozvíjet pomocí herních aplikací, důležité

Fokus: Finanční ohodnocení učitelů jen málokde zohledňuje hodnocení kvality jejich práce

ilustrační foto. by Tjukka2 (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Zajímavosti ze světa vzdělávání, které připravilo na základě anglicky psaných zdrojů výzkumné oddělení společnosti Scio k datu 27. října, obsahují například tato témata: experimenty ve výuce ukazují, že stačí vyměnit židličky za stoličky a děti se mnohem více zapojují do výuky,