CERMAT harmonizací výsledků maturity z matematiky zcela pohřbil důvěryhodnost zkoušky

Harmonizace výsledků maturity z matematiky, která v podání CERMATu proběhla podle dodatečně vytvořených pravidel, je v rozporu se standardními postupy zpracování výsledků testování a manipuluje s výsledky žáků. Praha 16. května 2012 – Ředitel CERMATu na základě doporučení validační komise