Fokus: Dobří žáci informace zpochybňují, dobrý učitel netrestá, ale argumentuje

ilustrační foto. by woodleywonderworks (flickr.com) (CC BY 2.0)

Zajímavosti ze světa vzdělávání, které připravilo na základě anglicky psaných zdrojů výzkumné oddělení společnosti Scio k 6. dubnu, obsahují například toto téma:  známkování učení neprospívá, děti nemotivuje, leda snad jedničkáře. Proto se ujímá slovní hodnocení, které dá dítěti hlubší a

EDUin výzkum: Čtyři z pěti Čechů souhlasí se selekcí ve školách

Publikujeme druhou část sociologického šetření, které zkoumalo postoje rodičů v České republice k současné škole a způsobu vzdělávání Praha 10. září – Průzkum realizovaný EDUin, o.p.s. ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd potvrdil vysokou míru souhlasu veřejnosti v České republice s časným rozdělováním dětí do

EDUin výzkum: Rodiče dali české škole dvě mínus. Proč?

Publikujeme první část sociologického šetření, které zkoumalo postoje rodičů v České republice k současné škole a způsobu vzdělávání Praha 2. září – Obecně prospěšná společnost EDUin si v závěru půlroční kampaně Česko mluví o vzdělávání nechala udělat ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd sociologické