Překvapivá shoda: Společná škola pro všechny děti jako cíl vzdělávací politiky

Na stránkách ceskomluvi.cz si můžete přečíst první závěry debaty o selekci v českých školách a prohlédnout video propagující inkluzivní školu. Praha, 8. března 2013 – Pětačtyřicetivteřinové video určené k propagaci myšlenky vyjádřené heslem Spolu se učit, spolu žít zveřejnila včera Česká odborná

Podívejte se: Na kulatém stole se většina debatujících vyslovila pro inkluzi

Jako upozornění na probíhající debatu v rámci kampaně Česko mluví o vzdělávání nabízíme ke zhlédnutí záznam hodinové debaty o výhodách a nevýhodách inkluzivní školy. Poněkud překvapující bylo, že názor podporující společnou školu pro všechny převážil, byť leckdy s připomínkou: „Nechme tomu přirozený

Dvě videa na téma sociální nerovnost a peníze ve školství

EDUin a KVAS představují videa ze série Víte, že…   Praha, 8. února 2013 – Další dvě minutová videa ze série Víte, že… se snaží přehledným a veřejnosti srozumitelným způsobem vysvětlit problémy vzdělávání v České republice. První z nich se věnuje nerovnostem v přístupu

Děti nadané, handicapované a „normální“ v jedné třídě? V Americe to jde.

Debata o postupném utlumování praktických škol a přesměrování jejích žáků do hlavního vzdělávacího proudu je v českém prostředí mimořádně bouřlivá. Tento plánovaný krok ministerstva školství se setkává s odporem velké části odborné i rodičovské veřejnosti. Proto nabízíme k diskusi článek studentky psychologie Radky