Tisková zpráva: Skutečně přijímací zkoušky na SŠ vzdělávání v ČR prospějí?

ilustrační foto by University of the Fraser Valley (flickr,com)(CC BY 2.0)

Ministerstvo školství se chystá zavést povinné přijímací zkoušky na SŠ, aniž by mělo provedenu analýzu dopadů takového kroku. Snaha řídit a sledovat vývoj vzdělávacího systému je zcela legitimní, nástroje k tomu používané ale mohou být dvousečnou zbraní.  Existuje řada důkazů o