Třetina dětí se speciálními vzdělávacími potřebami změnila kvůli svému handicapu alespoň jednou školu

Co přinesl týden  23. 5. – 29. 5. 2022  Krátce:  Ministr Gazdík odvolal ředitelku Cermatu, vytýká jí vážné nedostatky v hospodaření, ale také neochotu v plnění úkolů a odlišné vize pro budoucnost vzdělávání. Ministr Gazdík poslal kontrolu do Cermatu. „Jsem

Tomáš Feřtek: Mají přijímací testy určovat, co se má ve školách učit?

Připomínáme text Tomáše Feřteka k rizikům jednotných přijímacích zkoušek, který vyšel 16. 1. na webu Týdeníku Respekt. Jednotné přijímačky na střední školy škodí tam, kde jsme to nečekali. „Jednotné přijímačky přinášejí ještě větší soustředění na pseudoakademické znalosti, stačí se podívat

Řízení školy: Kouzelná moc závěrečných (a přijímacích) zkoušek

ilustrační foto. by EdTech Stanford University School of Medicine (CC BY-NC-ND 2.0)

Publikujeme komentář Boba Kartouse, který vyšel v časopise Řízení školy a věnuje se vlivu testování a jednotných zkoušek na obsah vzdělávání ve školách. Ministerstvo školství je při přípravě jednotných zkoušek, má-li být jejich iniciátorem i garantem zároveň, ve střetu zájmů.

Jak vychovávat řemeslníky – jednotná závěrečná zkouška pro učně není řešení

ilustrační foto. by National Apprenticeship Service (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Publikujeme komentář Pavla Jíšky, člena České komory autorizovaných inženýrů a techniků, který se věnuje jak projektové činnosti ve výstavbě, tak pedagogické práci. Ve svém komentáři uvádí příklady, které ukazují, že jednotné závěrečné zkoušky na učňovských oborech nepovedou ke zkvalitnění přípravy budoucích