Jak máme ověřovat, co se děti ve školách naučily?

http://ceskomluvi.cz/jak-mame-overovat-co-se-deti-ve-skolach-naucily/ Pozvaní panelisté: PhDr. Lucie Dobešová, psycholožka a lektorka Respektovat a být respektován, Mgr. Petr Kubala, facilitátor a trenér, Prázdninová škola Lipnice, Česká cesta, s.r.o., Mgr. Anne-Marie Matthijsen, ředitelka holandské školy Stichting Nederlands Onderwijs Praag, PhDr. Eva Micková, metodička a

Podívejte se: Na kulatém stole se většina debatujících vyslovila pro inkluzi

Jako upozornění na probíhající debatu v rámci kampaně Česko mluví o vzdělávání nabízíme ke zhlédnutí záznam hodinové debaty o výhodách a nevýhodách inkluzivní školy. Poněkud překvapující bylo, že názor podporující společnou školu pro všechny převážil, byť leckdy s připomínkou: „Nechme tomu přirozený