Tisková zpráva: Jak by měl vypadat kariérní systém, aby byl funkční

ilustrační foto by PhotoAtelier (flickr.com) (CC BY 2.0)

Praha, 1. listopadu 2016 – Ministerstvo školství představilo návrh kariérního řádu pro učitele, který by měl vstoupit v účinnost v roce 2018. Bez větší míry nezávislosti v hodnocení, stanovených objektivních kritérií pro hodnotitele a integrace hodnocení ze strany žáků a

Tisková zpráva: Hodnocení plánovaných kroků MŠMT v následujícím školním roce

Aby skutečně narostly platy učitelů na podstatnou výši, musela by současná vláda dosáhnout konsensu na politické scéně. Zároveň je ale třeba uvažovat o skutečně funkčním systému hodnocení učitelské práce a uvolnění přísně regulovaného přístupu k této profesi. Praha, 8. května 2016

Kromě zvyšování platů učitelů je třeba mít také funkční nástroj na ověřování kvality jejich práce

Co přinesly týdny 4.7. – 4.9. 2016 Témata týdne: Dlouhodobé podfinancování, zahrnování ředitelů administrativou a nepedagogickou organizací a nesmiřitelnost v názorech na vývoj vzdělávání.  Tři největší problémy českého školství dle ekonoma Daniela Münicha (HN). „Ve skandinávských, ale i dalších západoevropských zemích je běžné,

Tisková zpráva: Závažné pochybnosti o kariérním systému

ilustrační foto by Regent Language Training (flickr.com) (CC BY 2.0)

Ministerstvo školství svěřilo přípravu kariérního řádu úzkému realizačnímu týmu a opomíjí široké spektrum profesních organizací. Praha, 15. března 2016 – Už jen do 18. 3. bude otevřen v připomínkovém řízení zákon o pedagogických pracovnících. Ministerstvo školství chce předložit ke schválení