Opravdu se ve světě odklánějí od kompetencí jakožto cílů vzdělávání?

Co přinesl týden 4.1. – 10.1. 2016 Témata týdne: John Hattie je australský výzkumník v oblasti vzdělávání. Prostřednictvím meta-analýzy dat o vlivu různých faktorů na výsledky vzdělávání došel k pozoruhodným závěrům: výrazně nejdůležitější roli hraje sebehodnocení žáků a respekt k vývojovým stádiím dle Piageta. Na

Tisková zpráva: Diskuse s Johnem Moravcem, předním odborníkem v oblasti vývoje vzdělávání

Zveme vás na veřejnou diskusi s Johnem Moravcem, autorem Manifesta 15. Diskusi pořádá EDUin za podpory Fulbrightovy komise a společnosti Scio. V úterý 28. 7. v prostorech Amerického centra. Praha 22. července  – „Tendence dívat se zpět, nikoliv vpřed, činí ze vzdělávání oblast

Kompetence pro práci v budoucnosti: Vzdělávací instituce, firmy a vzdělávací politika

ilustrační foto. by Lucélia Ribeiro (flickr.com) (CC BY-SA 2.0)

Institut pro budoucnost při Výzkumném ústavu Phoenix University vypracoval materiál, který se snaží analyzovat hnací síly, které určí vývoj budoucnosti v oblasti práce, a k nim přiřadil deset kompetencí, které v takto designované budoucnosti zajistí adaptabilitu. Třiadvacetistránkový materiál vám přinášíme formou seriálu. Za

Kompetence pro práci v budoucnosti: Napříč disciplínami, s přístupem designérů a s orientací v informacích ve virtuálním světě spolupráce

ilustrační foto. by Brad Flickinger (filckr.com) (CC BY 2.0)

Institut pro budoucnost při Výzkumném ústavu Phoenix University vypracoval materiál, který se snaží analyzovat hnací síly, které určí vývoj budoucnosti v oblasti práce, a k nim přiřadil deset kompetencí, které v takto designované budoucnosti zajistí adaptabilitu. Třiadvacetistránkový materiál vám přinášíme formou seriálu. Za

Kompetence pro práci v budoucnosti: Orientace v kulturách, informatické myšlení a adaptace na nová média

ilustrační foto. by Brad Flickinger (flickr.com) (CC BY 2.0)

Institut pro budoucnost při Výzkumném ústavu Phoenix University vypracoval materiál, který se snaží analyzovat hnací síly, které určí vývoj budoucnosti v oblasti práce, a k nim přiřadil deset kompetencí, které v takto designované budoucnosti zajistí adaptabilitu. Třiadvacetistránkový materiál vám přinášíme formou seriálu. Za