Opravdu se ve světě odklánějí od kompetencí jakožto cílů vzdělávání?

Co přinesl týden 4.1. – 10.1. 2016 Témata týdne: John Hattie je australský výzkumník v oblasti vzdělávání. Prostřednictvím meta-analýzy dat o vlivu různých faktorů na výsledky vzdělávání došel k pozoruhodným závěrům: výrazně nejdůležitější roli hraje sebehodnocení žáků a respekt k vývojovým stádiím dle Piageta. Na

Kompetence pro práci v budoucnosti: Vzdělávací instituce, firmy a vzdělávací politika

ilustrační foto. by Lucélia Ribeiro (flickr.com) (CC BY-SA 2.0)

Institut pro budoucnost při Výzkumném ústavu Phoenix University vypracoval materiál, který se snaží analyzovat hnací síly, které určí vývoj budoucnosti v oblasti práce, a k nim přiřadil deset kompetencí, které v takto designované budoucnosti zajistí adaptabilitu. Třiadvacetistránkový materiál vám přinášíme formou seriálu. Za

Kompetence pro práci v budoucnosti: Napříč disciplínami, s přístupem designérů a s orientací v informacích ve virtuálním světě spolupráce

ilustrační foto. by Brad Flickinger (filckr.com) (CC BY 2.0)

Institut pro budoucnost při Výzkumném ústavu Phoenix University vypracoval materiál, který se snaží analyzovat hnací síly, které určí vývoj budoucnosti v oblasti práce, a k nim přiřadil deset kompetencí, které v takto designované budoucnosti zajistí adaptabilitu. Třiadvacetistránkový materiál vám přinášíme formou seriálu. Za

Kompetence pro práci v budoucnosti: Orientace v kulturách, informatické myšlení a adaptace na nová média

ilustrační foto. by Brad Flickinger (flickr.com) (CC BY 2.0)

Institut pro budoucnost při Výzkumném ústavu Phoenix University vypracoval materiál, který se snaží analyzovat hnací síly, které určí vývoj budoucnosti v oblasti práce, a k nim přiřadil deset kompetencí, které v takto designované budoucnosti zajistí adaptabilitu. Třiadvacetistránkový materiál vám přinášíme formou seriálu. Za

Kompetence pro práci v budoucnosti: Rozpoznat význam, předvídat jednání druhých a umět se adaptovat

ilustrační foto. by Nick Kenrick (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Institut pro budoucnost při Výzkumném ústavu Phoenix University vypracoval materiál, který se snaží analyzovat hnací síly, které určí vývoj budoucnosti v oblasti práce, a k nim přiřadil deset kompetencí, které v takto designované budoucnosti zajistí adaptabilitu. Třiadvacetistránkový materiál vám přinášíme formou seriálu. Za