Helle Heckmann: Povinná školka? Je zvláštní vytvářet zákon, který má pomoci někomu konkrétnímu, povinný pro všechny

foto, archiv. http://slowparenting.dk/

Helle Heckmann přijela na začátku školního roku do České republiky, aby tu vystoupila na konferenci Předškolní vzdělávání pro udržitený rozvoj (ZDE) a vedla seminář a přednášku na téma, co je podstatné při výchově dětí a jak být dobrým učitelem. Sama má za