Tisková zpráva: Uživatelský servis pro maturanty se zlepšuje, důležité věci však stále chybějí

ilustrační foto by Bratislavská župa (flickr.com) (CC BY 2.0)

Ministerstvo školství především veřejnosti dluží každoroční závěrečnou přehlednou zprávu ze státní maturity a dále návrh, v jaké podobě bude zveřejňovat zdrojová maturitní data. Praha, 23. listopadu 2016 – EDUin spolu s iniciativou Maturitní data – odtajněno shrnuje, v čem se letos zlepšilo uživatelské prostředí

Tisková zpráva: EDUin vyzývá MŠMT, aby publikovalo závěrečnou zprávu o státní maturitě

ilustrační foto by Bratislavská župa (flickr.com) (CC BY 2.0)

Ministerstvo školství ani po dvou měsících od konce maturit neposkytlo souhrnné informace o tom, jak letos státní maturita dopadla a co z toho plyne pro její příští ročníky. Praha, 15. listopadu 2016 – Byť to tak veřejnost a média obvykle nevnímají,

Tisková zpráva: Měli bychom vědět, co opravdu umějí a neumějí maturanti v České republice

Nová iniciativa žádá zveřejnění anonymizovaných dat ze státní maturity. Umožnilo by to přesnější pochopení, v čem studenti chybují, a zkrátilo dohadování o sporných maturitních úlohách. Praha, 14. dubna 2016 – Dnes byla spuštěna webová stránka iniciativy Odtajnit maturitní data, která žádá

Lidové noviny: Neřešme povinnou četbu, dejme výuce literatury smysl

ilustrační foto by Pedro Ribeiro Simões (flickr.com) (CC BY 2.0)

Publikujeme komentář Tomáše Feřteka, který vyšel 24.10. v Lidových novinách pod názvem Víme, jak naučit děti číst. Text reaguje na nedávno uveřejněný seznam literárních žánrů a autorů k didaktickému testu z českého jazyka a literatury určený pro maturanty. Opět se díky

Tisková zpráva: Podpořte transparentnost státní maturity, vyzval ministryni školství Oldřich Botlík

ilustrační foto. by Tommaso (flickr.com) (CC BY-NC-SA 2.0)

Bez zdrojových dat není možné analyzovat obtížnost zadání maturitní zkoušky a hodnotit objektivně úspěšnost maturantů Praha 28. srpna  – Cermat by měl zpřístupnit anonymizovaná zdrojová data získaná během maturitních zkoušek i autorská odůvodnění správných řešení testových úloh, myslí si Oldřich Botlík,